Prosociaal: helpen om te helpen

“Voor beter onderwijs!” zo luidt de missie van Delubas Educatieve Uitgeverij (z.j.). Zoals de naam al zegt, richt uitgever zich op het onderwijs. Voor elk veld dat onderwezen wordt op de basisscholen in Nederland ontwikkelt de uitgever passende methodes en lesmaterialen. Oud-docenten zijn werkzaam bij Delubas, waardoor de uitgever een goed oog heeft voor de praktijk en de leerling centraal staat. Zo wordt gestreefd naar een beter onderwijs. (Delubas, z.j.; Scholenwinkel.nl, 2010) Toch zou Delubas nog een stap verder kunnen zetten. Het basisonderwijs in Nederland is al jaren op een ondermaats niveau en er zijn problemen met taal en rekenen. Door zich als een prosociaal merk op te stellen en zo het onderwijs te helpen om de leerlingen te helpen met hun ontwikkeling, kan Delubas haar missie volledig vervullen.

Prosociaal?

Wat is een prosociaal merk dan? Merken verkopen gevoel en emotie. Psychosociale elementen geven immers vaak de doorslag om voor een bepaald merk te kiezen. Om deze loyaliteit te behouden moeten merken weten wat er onder hun doelgroep leeft. Mark Woerde, mede-oprichter en strategy director bij Lemz, onderzocht onder een groep van 24 000 respondenten uit de zestien rijkste landen welke verlangens en wensen zij hadden. Hieruit bleek dat 85,4% zoekt naar een manier om een zinvol leven te leiden. 74% antwoordde dat anderen helpen een manier is om een zinvol leven te leiden en maar liefst 60% van de respondenten vindt dat er meer gedaan kan worden dan simpelweg doneren. Zorgen voor anderen zit immers in onze genen. Woerde constateert dat slechts weinig merken hier echt werk van maken en stelt daarom voor de wereld te beteren met ‘meaningful prosocial brands’ (betekenisvolle prosociale merken): merken die helpen om anderen te helpen. Dit is ook lucratief voor het merk: tweederde van de respondenten geeft aan dat het logischer is om een prosociaal merk te kopen dan een niet-prosociaal merk. (Woerde, 2011)

Onmisbaar

In het onderwijs staat taal centraal, want taal hebben we nodig om de stof te begrijpen. Ook helpt taal ons om cijfers te doorgronden. (Rijnvis, 2011) Daarnaast bevordert taal de persoonlijke ontwikkeling, want je krijgt moraal, empathie en levenservaring mee door te lezen. (Nu.nl, 2010) Ook helpt lezen in je tienerjaren je later om je kansen op een goede baan te vergroten. (Van Loon, 2011) Taal maakt het mogelijk en is onmisbaar. Dus moeten we taal leren beheersen door onderwijs, door te lezen en te spreken, door te luisteren en te schrijven. In Nederland begint onze taalopvoeding al op jonge leeftijd thuis. Vanaf dat we naar groep drie gaan tot het einde van de basisschool, leren we niet alleen spreken en luisteren, maar ook lezen en schrijven. Dit is een significante periode waarin we taal leren beheersen, daarna wordt het alleen nog verfijnd. Het lijkt daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat het onderwijs van goede kwaliteit is.

Beneden peil

Helaas is er de afgelopen jaren al behoorlijk wat te doen geweest over het onderwijsniveau in Nederland. Zo was in 2007 het kennisniveau van de pabo-studenten zeer slecht, waardoor de studenten extra getoetst werden. (Nu.nl, 2007) Sinds 2009 worden ook studenten die zich aanmelden voor het lerarenonderwijs getoetst op hun kennis. (Novum, 2009) Niet alleen de opleidingen constateerden problemen met de kennis onder studenten, ook basisscholen zelf. Zo gaven Rotterdamse basisscholen aan zelf hun docenten te willen opleiden. (ANP, 2011) Ook geven docenten aan niet alle basisvaardigheden volledig te beheersen. In 2011 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat er meer aandacht aan taal en rekenen gespendeerd zou moeten worden in het onderwijs. Dit wordt vooral opgevat als een taak van de basisschool, die dat zou kunnen bereiken door een integrale aanpak en prestatiegericht werken zonder extra toetsen. (Novum, 2011a) Om het Nederlandse onderwijsniveau te verbeteren kunnen dus drie probleemgebieden aangepakt worden: de pabo, pabo-studenten en basisschooldocenten. De pabo is de belangrijkste oorzaak van de problemen, want hier gaat het dus al mis met het kennisniveau van de studenten, die daar nog mee kampen na hun opleiding.

Niveau verbeteren

“Taal opent de wereld voor kinderen,” aldus Marja van Bijsterveldt, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Novum, 2011b). Ons niveau van taal moet dus voldoende zijn om tot beter onderwijs te komen en met name de pabo speelt hier een grote rol in. Delubas heeft kennis en expertise in huis, die goed aangewend kunnen worden om het onderwijsniveau bij de bron aan te pakken. Delubas als prosociaal merk kan dus het onderwijs helpen om de leerlingen te helpen. Zo kan Delubas samen met basisschooldocenten praktijkgerichte en integrale basismodules ontwikkelen die gedoceerd kunnen worden op de pabo. Een andere suggestie is het bijscholen van basisschooldocenten en pabo-studenten in taal of andere basisvaardigheden. Door dergelijke ambitieuze activiteiten die niet in rekening worden gebracht, stelt Delubas zichzelf volledig in dienst van haar missie. De pabo, studenten en docenten zien Delubas zo als een betrouwbare partner die significant bijdraagt aan het onderwijs. Zij staan positief ten opzichte van het merk, waardoor de kans aanzienlijk groter is dat zij beroepsmatig de producten van Delubas afnemen. Wat betreft campagnes kunnen Delubas en de pabo deze activiteiten gebruiken om een kwaliteitssignaal af te geven aan diverse stakeholders.

“Voor beter onderwijs!” is prosociaal

“Voor beter onderwijs!” is een prosociale kreet, want om het onderwijs te verbeteren moeten de pabo, pabo-studenten en basisschooldocenten geholpen worden. Delubas heeft de ambitie, de middelen en de potentie om het onderwijs te verbeteren. Door samen te ontwikkelen en bijscholing te bieden speelt de uitgever in op recente ontwikkelingen en vervult het bedrijf haar missie. Door een onzelfzuchtige stap verder te zetten wordt de wereld alleen maar beter.

Bronnen:

ANP. (5 april 2011). Rotterdamse basisscholen willen zelf docenten opleiden. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/binnenland/2484379/rotterdamse-basisscholen-willen-zelf-docenten-opleiden.html

Dag van de leerplicht. (z.j.) Dag van de leerplicht – Algemene informatie. Geraadpleegd op: 15 januari 2012, van: http://www.dagvandeleerplicht.nl/algemene_info.html

Delubas. (z.j.) Over Delubas – Delubas Educatieve Uitgeverij. Geraadpleegd op: 15 januari 2012, van: http://www.delubas.nl/Over-Delubas#/Voor-beter-onderwijs

Loon, M. van. (12 april 2011). ‘Lezende tieners krijgen later betere baan’. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/boek/2490191/lezende-tieners-krijgen-later-betere-baan.html

Novum. (7 december 2009). Kennistoets voor leraren in spe. Geraadpleegd op: 15 januari 2012, van: http://www.nu.nl/binnenland/2138767/kennistoets-leraren-in-spe.html

Novum. (15 september 2011a). ‘Meer prioriteit taal en rekenen op school’. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/binnenland/2615956/meer-prioriteit-taal-en-rekenen-school.html

Novum. (2 oktober 2011b). ‘Meer aandacht ouders voor onderwijs kinderen’. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/politiek/2630696/meer-aandacht-ouders-onderwijs-kinderen.html

Nu.nl. (20 juni 2007). ‘Rekenproblemen pabo-studenten houden aan’. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/algemeen/1121622/rekenproblemen-pabo-studenten-houden-aan.html

Nu.nl. (2 september 2010). ‘Lezen bevordert persoonlijke ontwikkeling’. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/boek/2324944/lezen-bevordert-persoonlijke-ontwikkeling.html

Rijnvis, D. (10 februari 2011). ‘Taal vormt basis voor begrip cijfers’. Geraadpleegd op: 10 januari 2012, van: http://www.nu.nl/wetenschap/2443036/taal-vormt-basis-begrip-cijfers–.html

Scholenwinkel.nl. (2010). Partners van Scholenwinkel.nl – Delubas. Geraadpleegd op: 15 januari 2012, van: http://school.scholenwinkel.nl/delubas.html

Woerde, M. (2011). How advertising will heal the world and your business. Zoetermeer: Free Musketeers.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s